27950 82555 - Κιν.: 6978320492

 Ξενώνας Καλή θέα

Δωμάτιο 1

Δωμάτιο 2

Δωμάτιο 3

Δωμάτιο 4

Δωμάτιο 5

Δωμάτιο 6

Βαλτεσινίκο Αρκαδίας
Τηλ.: 27950 82555  –  Κιν.: 6977084676

Translate »